การติดเกมหรืออาการติดมือถือนั้น ในปัจจุบันสามารถพบเห็นกันได้บ่อยมาก เนื่องจากแอฟพริเคชั่นรุ่นใหม่ที่ผลิตออกมารองรับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะอุปกรณ์ IT ที่ในปัจจุบันทุกคนต้องมีติดตัว เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ท ฯลฯ ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถหยิบขึ้นมาเล่นได้ตลอดเวลาหากต้องการ เป็นการคลายเครียดได้อีกวิธีหนึ่ง แต่ในความสะดวกและรวดเร็วของอุปกรณ์เหล่านี้ สามารถทำให้คนทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมได้เช่นกัน การใช้แอฟพริเคชั่นและโซเชียวไปในทางที่ผิดนั้น กลายเป็นภัยคุกคามที่เข้ามาในชีวิตคนโดยไม่ทันรู้ตัว สิ่งเหล่านั้นคือ เกมออนไลน์ การพนันออนไลน์ การเล่นหุ้นออนไลน์ การขายของออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ ฯลฯ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงบางส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน สื่อหรือุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นหากใช้ไปในทางที่ถูกก็จะเกิดประโยชน์

แต่หากเมื่อใดที่ใช้ไปในทางที่ผิดก็จะให้โทษได้เช่นกัน เด็กหรือเยาวชนส่วนใหญ่ถูมอมเมาด้วยสื่อ โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากได้รับอิทธิพลของเกม การพนัน เพราะทำให้หาเงินได้ง่ายและเร็วกว่าการไปทำอย่างอื่นหรือการขอพ่อแม่ เด็กบางคนเวลาขอเงินพ่อแม่หรือผู้ปกครองมักจะถูกถามเสมอว่าเอาเงินไปทำอำไร เมื่อหาคำตอบไม่ได้เด็กจึงต้องโกหก เช่น บอกว่าเอาไปจ่ายค่าทำรายงาน จ่ายค่าเรียนพิเศษ หรือ คาสิโน ไปจนถึงการบอกว่าเอาไปจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน พฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อตัวเด็กเอง หากไม่ได้รับการดูแลและแก้ไขในเวลาที่ทันท่วงที เด็กที่ติดการพนันบางคนต้องเสียอนาคตเพราะโดนจับดำเดินคดีหรือต้องถูกคุมประพฤติให้อยู่ในสถานพินิจ เนื่องจากการที่เด็กเข้าไปอยู่ในสถานพินิจนั้นเมื่อออกมาสู้สังคมภายนอกจะไม่เป็นที่ยอมรับจากสังคมมากนัก

เพราะคนส่วนใหญ่หรือกรอบของสังคมที่ถูกสร้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ยังคงยึดหลักการแบบมองคนที่เคยทำผิดเป็นคนไม่ดีไป ทำให้เด็กเหล่านั้นเกิดภาวะกดดันมากมาย เมื่อเด็กเกิดภาวะกดดันจึงทำให้เด็กเหล่านั้นไม่กล้าเผชิญความเป็นจริงเพียงเพราะกรอบของสังคม หรือมายาคติของสังคมที่สร้างขึ้นมาเอง การเปิดโอกาสให้เด็กที่เคยกระทำความผิดได้ออกมาใช้ชีวิตอย่างคนปกตินั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากหากสังคมรู้จักมองถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้น หลังจากนั้นว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ดีอย่างแน่นอน ไม่เพียงแค่การกระทำความผิดในเด็กเท่านั้นที่เกี่ยวช้องกับการพนันคาสิโนออนไลน์ ในกลุ่มของผู้ใหญ่หรือวัยทำงานส่วนใหญ่นั้นก็สามารถพบเห็นได้ง่ายที่ใช้วิธีเล่นการพนันเพื่อคลายเครียด รวมไปจนถึงการเล่นการพนันเพื่อหารายได้เพิ่มก็ยังคงมีให้เห็นอยู่มาก